Politika privatnosti za učesnike EDIT letnje škole

Letnja škola EDIT

Pravila Privatnosti

 

Letnja škola EDIT (u daljem tekstu „Događaj“) je događaj koji organizuje Comtrade Software Solutions d.o.o., Letališka cesta 29b, 1000 Ljubljana, Slovenia, sa registarskim brojem 3281841000 (u daljem tekstu „Organizator“). Događaj je organizovan na više lokacija u Sloveniji, Srbiji i Bosni i Hercegovini.

 

U okviru organizacije Događaja, Organizator prikuplja, obrađuje, koristi ili otkriva lične podatke o svim licima koje završe pred-registraciju, registraciju ili na bilo koji način učestvuju u Događaju kao učesnici, govornici\izvođači, sponzori ili izlagači, što je detaljno opisano u ovoj Politici o privatnosti.

 

Organizator, kao kontrolor podataka, obrađuje vaše lične podatke u skladu sa važećim zakonom, uključujući i Opšti propis o zaštiti podataka EU („GDPR“).

 

 1. Informacije koje prikupljamo

Prikupljamo i obrađujemo lične podatke koje ste nam dostavili putem naše veb stranice http://edit.world/ ili na neki drugi način. Možemo prikupiti i obraditi sledeće vrste ličnih podataka:

 • ime i prezime;
 • adresu;
 • e-adresu;
 • broj telefona;
 • veličinu majice;
 • informacije vezane za obrazovanje (srednja škola, fakultet, prosečna ocena);
 • godinu studija (tekuća godina) i status studijskih obaveza;
 • informacije o stipendijama;
 • vaše znanje i iskustvo;
 • vaše područje zanimanja i interesa;
 • CV;
 • podaci, očekivanja i prethodno učešće na Događaju;
 • audio, video i fotografski snimci sa Događaja;
 • lokacija korisnika i druge informacije (pogledajte §9 – Kolačići);

 

 1. Svrha obrade i pravni osnov za obradu

Mi prikupljamo i obrađujemo vaše lične podatke u sledeće svrhe:

 • da vam omogućimo da učestvujete na Događaju na osnovu člana 6 (1) (b) GDPR:

pred-prijavu: ime i prezime; e-adresa; broj telefona; informacije o vašem obrazovanju (srednja škola, fakultet, prosečna ocena); godina studija (tekuća godina) i status studijskih obaveza; vaše znanje i iskustvo; vaša područje zanimanja i interesa;

 

prijava: ime i prezime; adresa; e-adresa; broj telefona; broj košulje; informacije o vašem obrazovanju (srednja škola, fakultet, prosečna ocena); godina studija (tekuća godina) i status studijskih obaveza; informacije o stipendijama; vaše znanje i iskustvo; vaša područja zanimanja i interesa; CV; podaci, očekivanja i prethodno učešće na Događaju;

 

 • za uspešnu i efikasnu organizaciju događaja na svim lokacijama, uključujući promotivne aktivnosti i objavljivanje audio, video i fotografskih snimaka sa Događaja u skladu sa članom 6 (1) (f) GDPR: ime i prezime; adresa; e-adresa; broj telefona; audio, video i fotografsku dokumentaciju sa Događaja;
 • Ako date saglasnost u skladu sa članom 6 (1) (a) GDPR, mi obrađujemo vaše podatke za:

– svrhu slanja promotivnih poruka u vezi sa aktivnostima Organizatora, koje uključuju pozive na druge događaje: ime i prezime; adresa; e-adresa; broj telefona;

– radi zapošljavanja novih radnika: ime i prezime; adresa; e-adresa; broj telefona; informacije o vašem obrazovanju (srednja škola, fakultet, prosečna ocena); godina studija (tekuća godina) i status studijskih obaveza; informacije o stipendijama; vaše znanje i iskustvo; vaša područja zanimanja i interesa; CV.

 

 1. Otkrivanje Vaših podataka o ličnosti

Možemo da otkrijemo Vaše podatke o ličnosti:

 • našim povezanim kompanijama;
 • obrađivačima podataka, koji će podatke o ličnosti da obrađuju u naše ime u skladu sa našim pisanim instrukcijama i u gore navedene svrhe;
 • drugim korisnicima, ukoliko smo obavezni da tako postupimo po nalogu suda ili nalogu koji je izdao drugi organ vlasti, ili smo obavezani važećim zakonom.

 

 1. Prenos i obrada Vaših podataka o ličnosti van EU/EEZ

Možemo da prenosimo Vaše podatke o ličnosti korisnicima koji se nalaze i u drugim zemljama van EU/EEZ („treće zemlje“), našim povezanim kompanijama i obrađivačima podataka.

 

Takvu obradu i prenošenje podataka štite sledeće bezbednosne mere:

 • Evropska komisija je odlučila da određene treće zemlje obezbeđuju adekvatan nivo zaštite;
 • Korisnika iz SAD obavezuje Štit privatnosti EU-SAD, gde je Evropska komisija utvrdila da takve kompanije obezbeđuju adekvatan nivo zaštite;
 • Evropska komisija, zbog lokalnog zakonodavstva ili međunarodnih obaveza određene zemlje, nije odlučila da dotična zemlja obezbeđuje adekvatan nivo zaštite, kao što su Republika Srbija, Bosna i Hercegovina ili Sjedinjene Američke Države (“treće zemlje”).

 

U ovim slučajevima, Organizator će učiniti sve da osigura da su vaši lični podaci pravilno zaštićeni, što uključuje upotrebu Standardnih ugovornih klauzula odobrenih od strane Evropske komisije za prenos podataka u zemlje koje nisu definisane kao zemlje sa adekvatnim nivoom zaštite. Standardne ugovorne klauzule dostupne su na različitim jezicima na ovom linku: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1401799946706&uri=CELEX:32010D0087.

 

Ako vam je potrebno više informacija o korišćenju standardnih ugovornih klauzula, molimo Vas da nas kontaktirate na security@comtrade.com.

 

U drugim slučajevima, možemo preneti vaše lične podatke trećim zemljama na osnovu vašeg izričitog pristanka.

 

 1. Vreme čuvanja

Čuvamo Vaše podatke o ličnosti samo onoliko koliko je osnovano potrebno da ispunimo svrhe za koje smo ih prikupili ili dobili, ili da bismo ispunili na to primenjive zakonske uslove. Kad je pravni osnov za obradu vaših podataka o ličnosti Vaš pristanak, čuvamo ih dok ne povučete pristanak.

 

 1. Minimalni opseg ličnih podataka

Mi prikupljamo Vaše lične podatke (ime i prezime, adresa, e-adresa, broj telefona, broj majice, podaci o vašem obrazovanju (srednja škola, fakultet, prosečna ocena), godina studija (tekuća godina) i status studijskih obaveza; znanje i iskustvo, vaša područja znanja i interesovanja, podaci, očekivanja i prethodno učešće na Događaju;) da bimo omogućili Vaše učešće na Događaju. Kao posledica ako ne pružite potrebne informacije, nećete moći da prisustvujete Događaju.

 

 1. Zaštita i obezbeđenje

Organizator preduzima mere predostrožnosti da zaštiti Vaše podatke o ličnosti od gubljenja, zloupotrebe i neovlašćenog pristupa, otkrivanja, izmene i uništenja. Preduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacione mere da zaštitimo informacione sisteme na kojima čuvamo Vaše podatke o ličnosti, i zahtevamo od naših obrađivača podataka da i oni štite Vaše podatke o ličnosti, po ugovornoj osnovi.

 

 1. Vaša prava

Osim izvesnih izuzetaka i ograničenja predviđenih važećim propisima, imate pravo da zahtevate pristup Vašim podacima o ličnosti, da Vaši podaci budu ispravljeni, obrisani ili da ograničite gore navedenu obradu, kao i da uložite prigovor na obradu i na prenos podataka. Takođe imate pravo da ne budete predmet odluke koja je bazirana isključivo na automatskoj obradi, ukljujući profilisanje, što proizvodi pravne posledice ili utiče na Vas značajno.

 

Kada Vaše podatke obrađujemo na osnovu Vašeg pristanka, imate pravo da povučete saglasnost u svako doba, bez uticaja na pravni osnov obrade čije je osnov pristanak pre povlačenja.

Ako želite da iskoristite bilo koje od gore navedenih prava ili imate bilo kakvo pitanje o tome, molimo da nas kontaktirate slanjem poruke na adresu:  security@comtrade.com

Takođe imate pravo da uložite žalbu organu nadležnom za nadzor.

 

 1. Kolačići

Koristimo kolačiće da bismo obezbedili da od našeg vebsajta dobijete maksimum. Pomoću kolačića možemo takođe da prikupljamo i informacije o tome kako koristite našu internet stranicu i o Vašem ponašanju na internetu. Ta vrsta prikupljenih informacija može da uključuje Vaše prethodno odredište, vrstu pretraživača, operativni sistem, korišćeni pretraživač, kao i trajanje vaše posete internet stranici. Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće, molimo Vas da pogledate naša Pravila o kolačićima objavljena pri dnu internet stranice.

 

 1. Linkovi ka drugim internet stranicama

Internet stranica može da sadrži linkove ka internet stranicama trećih lica.  Mi ih ne kontrolišemo, nismo ni u kakvoj vezi sa njima, ne odobravamo takve internet stranice i ne možemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja proiziđe iz sadržaja tih internet stranica. Linkove ka drugim internet stranicama postavljamo samo kao pogodnost i preporučujemo da na ovim  internet stranicama trećih lica pročitate Uslove korišćenja i Pravila o privatnosti.

 

 1. Izmene ovih Pravila o privatnosti

Ova Pravila o privatnosti možemo da ažuriramo s vremena na vreme. Ažurirana Pravila o privatnosti postavljaćemo na odgovarajuće internet stranice Comtrade-a ili ćemo Vam ih na zahtev slati.

 

 1. Kontakt Organizatora

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa zaštitom vaših ličnih podataka ili ako želite da ostvarite svoja zakonska prava, molimo vas da kontaktirate Organizatora koristeći dole navedene podatke za kontakt:

 

Comtrade System Integration d.o.o

Savski nasip 7

11070 Beograd

Srbija

Email:  security@comtrade.com