Slider sli

Signatures form Bosnia

Daj svoj doprinos ovogodišnjem EDIT-u!

Comtrade programske rešitve d.o.o. Letališka cesta 29b, 1000 Ljubljana, Slovenija, kao organizator ljetne škole EDIT „EDITworld20 Beograd“ pripremio je kao glavnu temu ovogodišnje ljetne škole EDIT u Beogradu pod imenom „Neuronske mreže za otkrivanje prevare“. Studenti učesnici će učiti kako da izgrade model mašinskog učenja koji može da prepozna falsifikovane potpise.

Ovim povodom kompaniji Comtrade programske rešitve d.o.o. je potrebna Vaša pomoć. Ljubazno Vas molimo da zakačite skeniran (poželjno) ili fotografisan svojeručni potpis, kako biste doprinijeli izgradnji preciznijeg  modela mašinskog učenja koji može da prepozna falsifikovane potpise. Potrebno nam je što više potpisa kako bismo model učinili efikasnijim.

Popunite formu sa sljedećim podacima:  Ovdje zakačite fotografisan ili skeniran svojeručni potpis. (podržani formati su .pdf, .jpeg, .png; molim Vas vodite računa o osvjetljenju i da potpis nije pečatiran.)

  Dostavljanjem potpisa dajete svoj pristanak da koristimo Vaš potpis za izradu i testiranje ovog prilagođenog modela mašinskog učenja koji može da prepozna falsifikovane potpise u ljetnoj školi EDIT 2020. i kasnije tokom cijelog razvoja modela od strane naše povezane kompanije Comtrade Sistem Integration d.o.o. Beograd.

  Imate pravo da u bilo kojem trenutku povučete svoj pristanak slanjem e-maila na EdIT.SRB@comtrade.com. Povlačenje Vašeg pristanka ne utiče na zakonitost obrade zasnovane na pristanku prije njegovog povlačenja.

  Molimo Vas da pročitate EDIT Politiku Privatnosti na linku https://www.edit.world/privacy-policy/ kako biste se upoznali sa svojim pravima u vezi obrade Vaših podataka o ličnosti i našim radnjama obrade Vaših podataka o ličnosti

  Comtrade programske rešitve d.o.o.
  Letališka cesta 29b
  1000 Ljubljana
  Slovenija
  Telefon: +386 81 605 200
  e-mail: security@comtrade.com