Politika zasebnosti, Poletna šola EDIT (Slovenia)

Poletna šola EDIT (v nadaljevanju kot ’’Dogodek’’) je dogodek, ki ga organizira družba Comtrade programske rešitve d.o.o., Letališka cesta 29b, 1000 Ljubljana, Slovenija, matična številka 3281841000 (v nadaljevanju kot ’’Organizator’’). Dogodek je organiziran na več lokacijah v Sloveniji, Srbiji in Bosni in Hercegovini.

 

V povezavi z organizacijo Dogodka Organizator zbira, obdeluje, uporablja in razkriva osebne podatke vseh oseb, ki izpolnijo predprijavo ali prijavo na Dogodek ali ki kakorkoli sodelujejo pri Dogodku kot udeleženci, govorniki/nastopajoči, sponzorji ali razstavljavci, kot je podrobneje opisano v tej Politiki Zasebnosti.

 

 

Organizator, ki deluje kot upravljavec podatkov, bo vaše osebne podatke obdeloval v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (’’GDPR“) in veljavno nacionalno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov, kot sta slovenski zakon o varstvu osebnih podatkov, srbski zakon o Varstvo osebnih podatkov in zakon Bosne in Hercegovine o varstvu osebnih podatkov.

 

 1. Informacije, ki jih zbiramo

 

Zbiramo in obdelujemo osebne podatke, ki ste nam jih posredovali preko naše spletne strani http://edit.world/  ali drugače. Zbiramo in obdelujemo lahko naslednje vrste osebnih podatkov:

 • ime in priimek;
 • naslov;
 • naslov elektronske pošte;
 • telefonsko številko;
 • številko majice;
 • podatke o vaši izobrazbi (srednja šola, fakulteta, povprečna ocena);
 • leto študija (trenutni letnik) in stanje študijskih obveznosti;
 • podatki o štipendiji;
 • vaša znanja in izkušnje;
 • vaša področja zanimanja in interesi;
 • življenjepis;
 • podatki, pričakovanja in predhodne udeležbe na Dogodku;
 • zvočne, video in fotografske posnetke iz Dogodka;
 • lokacijo uporabnika in druge informacije (prosim poglejte točko 9. – Piškotki)

 

 1. Namen obdelave in pravna podlaga za obdelavo

 

Vaše osebne podatke zbiramo in obdelujemo za naslednje namene:

 

 • da vam omogočimo udeležbo na Dogodku na podlagi člena 6(1)(b) GDPR:

 

 • predprijave: ime in priimek; naslov elektronske pošte; telefonsko številko; podatke o vaši izobrazbi (srednja šola, fakulteta, povprečna ocena); leto študija (trenutni letnik) in stanje študijskih obveznosti; vaša znanja in izkušnje; vaša področja zanimanja in interesi;
 • prijave:ime in priimek; naslov; naslov elektronske pošte; telefonsko številko; številko majice; podatke o vaši izobrazbi (srednja šola, fakulteta, povprečna ocena); leto študija (trenutni letnik) in stanje študijskih obveznosti; podatki o štipendiji; vaša znanja in izkušnje; vaša področja zanimanja in interesi; življenjepis; podatki, pričakovanja in predhodne udeležbe na Dogodku;

 

 • za uspešno in učinkovito organizacijo Dogodka na vseh lokacijah na podlagi člena 6(1)(f) GDPR: ime in priimek; naslov; naslov elektronske pošte; telefonsko številko;

 

 • v kolikor ste podali privolitev na podlagi člena 6(1)(a) GDPR obdelujemo vaše podatke za:

 

 • namen izvajanja promocijskih dejavnosti in objave zvočne, video in fotografske dokumentacije z dogodka na vseh lokacijah: ime in priimek; email naslov; zvočna, video in fotografska dokumentacija z dogodka;
 • namen pošiljanja promocijskih sporočil, povezanih z aktivnostmi Organizatorja, kar vključuje tudi vabila na druge dogodke: ime in priimek; naslov; naslov elektronske pošte; telefonsko številko;
 • za namen zaposlovanja novih zaposlenih: ime in priimek; naslov; naslov elektronske pošte; telefonsko številko; podatke o vaši izobrazbi (srednja šola, fakulteta, povprečna ocena); leto študija (trenutni letnik) in stanje študijskih obveznosti; podatki o štipendiji; vaša znanja in izkušnje; vaša področja zanimanja in interesi; življenjepis;

 

 1. Razkritje osebnih podatkov

 

Vaše osebne podatke lahko razkrivamo:

 • svojim povezanim podjetjem in obdelovalcem, ki bodo podatke obdelovali v imenu Organizatorja in v skladu s pisnimi navodili in za namene, kot so opisani zgoraj;
 • drugim prejemnikov, če tako nalaga sodni nalog ali odredba drugega vladnega organa ali veljavna zakonodaja.

 

 1. Prenos osebnih podatkov izven EU/EGP

 

Vaše osebne podatke lahko prenesemo prejemnikom, ki se nahajajo zunaj območja EU/EGP (tretje države), to je svojim povezanim podjetjem in obdelovalcem podatkov. Tovrstne prenose izvajamo v skladu z naslednjimi zaščitnimi ukrepi:

 

 • Evropska komisija je odločila, da zadevna tretja država zagotavlja ustrezno raven zaščite;
 • Evropska komisija o ni odločila, na podlagi lokalne zakonodaje take države ali mednarodnih obveznosti h katerim se je taka država zavezala, da zadevna država zagotavlja ustrezno raven zaščite. V teh primerih bo Organizator naredil vse, da bo zagotovil, da bodo vaši osebni podatki ustrezno zaščiteni, kar vključuje uporabo Standardnih pogodbenih klavzul, ki jih je Evropska komisija potrdila za prenos podatkov v države, ki niso opredeljene kot države z ustrezno ravnjo zaščite. Standardne pogodbene klavzule so v različnih jezikih na voljo na tej povezavi: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1401799946706&uri=CELEX:32010D0087. Če potrebujete več informacij o uporabi Standardnih pogodbenih klavzul, nam pišite na naslov security@comtrade.com.

 

V ostalih primerih lahko vaše podatke v tretje države prenesemo na podlagi vaše izrecne privolitve.

 

 1. Obdobje hrambe

 

Vaše osebne podatke bomo hranili za obdobje, ki je razumno potrebno za izpolnitev namenov, ki so navedeni zgoraj in zaradi katerih smo jih zbrali ali prejeli. V primerih, kjer je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov vaša privolitev, bomo podatke hranili, dokler privolitve ne umaknete.

 

 1. Minimalni obseg osebnih podatkov

 

Vaše osebne podatke (ime in priimek; naslov; naslov elektronske pošte; telefonsko številko; številko majice; podatke o vaši izobrazbi (srednja šola, fakulteta, povprečna ocena); leto študija (trenutni letnik) in stanje študijskih obveznosti; podatki o štipendiji; vaša znanja in izkušnje; vaša področja zanimanja in interesi; življenjepis; podatki, pričakovanja in predhodne udeležbe na Dogodku;) zbiramo da vam  omogočimo udeležbo na Dogodku. V kolikor potrebnih podatkov ne boste posredovali se ne boste mogli udeležiti Dogodka.

 

 1. Zaščita in varnost

 

Organizator izvaja varnostne ukrepe za zaščito vaših podatkov pred izgubo, zlorabo in nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spreminjanjem in uničenjem. Uvedli smo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito informacijskih sistemov, na katerih so shranjeni vaši osebni podatki in od svojih obdelovalcev podatkov s pogodbami zahtevamo, da ščitijo vaše podatke.

 

 1. Vaše pravice

 

V skladu z določenimi izjemami in omejitvami v veljavni zakonodaji imate pravico, da zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov, njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave, prav tako pa lahko nasprotujete obdelavi in prenosu podatkov. Pravico imate tudi, da niste predmet odločitev, ki temeljijo izključno na samodejnih obdelavah podatkov, kar vključuje profiliranje in ima za rezultate pravne posledice ali bistveno vpliva na vas.

 

Če želite uveljavljati svoje zgoraj opisane pravice ali imate vprašanja v zvezi z njimi, nam pišite na naslov security@comtrade.com.

 

Če je pravna podlaga za naše obdelovanje podatkov vaša privolitev, imate pravico, da kadarkoli umaknete vašo privolitev, ne da bi s tem vplivali na zakonitost obdelav, ki so temeljile na privolitvi preden ste ga umaknili. Vašo privolitev lahko umaknete z zahtevo, ki jo pošljete na  security@comtrade.com.

 

Prav tako imate pravico, da vložite pritožbo pri ustreznem nadzornem organu, še posebej pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije.

 

 1. Piškotki

 

Piškotke uporabljamo, da bi vam omogočili najboljšo uporabo naše spletne strani. Z uporabo piškotkov lahko zbiramo informacije o tem, kako uporabljate našo spletno stran in o vašem vedenju na spletu. Zbrane informacije lahko vključujejo lokacijo uporabnika, vrsto brskalnika, operacijski sistem, uporabljeni iskalnik in dolžino obiska spletne strani. Za več informacij o naši rabi piškotkov preberite politiko rabe piškotkov, ki je objavljena na dnu spletnega mesta.

 

 1. Povezave na druge spletne strani

 

Spletna stran lahko vsebuje povezave na spletne strani tretjih oseb. Nad tretjimi spletnimi stranmi nimamo nikakršnega nadzora, z njimi nimamo odnosa in teh strani ne promoviramo ter ne sprejemamo odgovornosti za škodo, ki bi bila rezultat uporabe vsebine teh strani. Povezave na druge strani so zagotovljene le za enostavnejšo uporabo in priporočamo vam, da preberete izjave o zasebnosti in pogoje uporabe teh strani.

 

 1. Spremembe te politike zasebnosti

 

To politiko zasebnosti lahko občasno posodobimo. Posodobljena politika zasebnosti bo objavljena na naši spletni strani podjetja ali pa vam jo bomo zagotovili na zahtevo.

 

 1. Naši stiki:

 

V kolikor imate vprašanja glede zaščite vaših osebnih podatkov ali če želite uveljaviti vaše zakonite pravice na kontaktirajte preko naslednjih kontaktov:

 

Comtrade programske rešitve d.o.o.

Letališka cesta 29b

1000 Ljubljana

Slovenija

telefon: + 386 81 605 200

email:  security@comtrade.com