Politika privatnosti za učesnike EDIT letnje škole (Srbija)

Letnja škola EDIT (u daljem tekstu “Događaj”) je događaj koji organizuje Comtrade programske rešitve d.o.o., Letališka cesta 29b, 1000 Ljubljana, Slovenia, sa registarskim brojem 3281841000 (u daljem tekstu “Organizator”). Događaj se organizuje na više lokacija – Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina.

 

Prilikom organizacije Događaja prikupljaju se, obrađuju, koriste ili otkrivaju podaci o ličnosti lica koja završe pred-registraciju, registraciju ili na bilo koji način učestvuju u Događaju kao učesnici, govornici/izvođači, sponzori ili izlagači na svim lokacijama – Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina.

 

Comtrade Solutions Engineering doo Beograd – Novi Beograd, Savski nasip 7, 11070 Beograd, Srbija, sa registarskim brojem 20904984, obrađivač je podataka o ličnosti koje dostavljaju učesnici EDIT letnje škole iz Srbije i obrađuje vaše podatke o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“ZZPL”).

 

 1. Informacije koje prikupljamo

 

Prikupljamo i obrađujemo podatke o ličnosti koje ste nam dostavili putem naše veb stranice http://edit.world/ ili na neki drugi način. Možemo prikupiti i obraditi sledeće vrste podataka o ličnosti:

 

 • ime i prezime;
 • adresu;
 • e-adresu;
 • broj telefona;
 • veličinu majice;
 • informacije vezane za obrazovanje (srednja škola, fakultet, prosečna ocena);
 • godinu studija (tekuća godina) i status studijskih obaveza;
 • informacije o stipendijama;
 • vaše znanje i iskustvo;
 • vaše područje zanimanja i interesa;
 • CV;
 • podaci, očekivanja i prethodno učešće na Događaju;
 • audio, video i fotografski snimci sa Događaja;
 • lokacija korisnika i druge informacije (pogledajte tačku 10 – Kolačići).

 

 1. Svrha obrade i pravni osnov za obradu

 

Mi prikupljamo i obrađujemo vaše podatke o ličnosti u sledeće svrhe:

 

 • da vam omogućimo da učestvujete na Događaju na osnovu člana 12. stav 1. tačka 2. ZZPL:
 • pred-prijava: ime i prezime; e-mail adresa; broj telefona; informacije o vašem obrazovanju (srednja škola, fakultet, prosečna ocena); godina studija (tekuća godina) i status studijskih obaveza; vaše znanje i iskustvo; vaša područja zanimanja i interesovanja;
 • prijava: ime i prezime; adresa; e-mail adresa; broj telefona; broj košulje; informacije o vašem obrazovanju (srednja škola, fakultet, prosečna ocena); godina studija (tekuća godina) i status studijskih obaveza; informacije o stipendijama; vaše znanje i iskustvo; vaša područja zanimanja i interesovanja; CV; podaci, očekivanja i prethodno učešće na Događaju;

 

 • za uspešnu i efikasnu organizaciju događaja na svim lokacijama u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 6. ZZPL: ime i prezime; adresa; e-mail adresa; broj telefona;

 

 • ako dajete pristanak u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 1. ZZPL mi obrađujemo vaše podatke u sledeće svrhe:
 • obavljanje promotivnih aktivnosti i objavljivanje audio, video i fotografske dokumentacije sa događaja na svim lokacijama: ime i prezime; e-mail adresa; audio, video i fotografska dokumentacija sa događaja;
 • slanje promotivnih poruka u vezi sa aktivnostima, koje uključuju pozive na druge događaje: ime i prezime; adresa; e-mail adresa; broj telefona;
 • zapošljavanje novih radnika: ime i prezime; adresa; e-mail adresa; broj telefona; informacije o vašem obrazovanju (srednja škola, fakultet, prosečna ocena); godina studija (tekuća godina) i status studijskih obaveza; informacije o stipendijama; vaše znanje i iskustvo; vaša područja zanimanja i interesovanja; CV.

 

 1. Otkrivanje Vaših podataka o ličnosti

 

Možemo da otkrijemo Vaše podatke o ličnosti:

 • našim povezanim kompanijama;
 • obrađivačima podataka, koji će podatke o ličnosti da obrađuju u naše ime u skladu sa našim pisanim instrukcijama i u gore navedene svrhe;
 • drugim korisnicima, ukoliko smo obavezni da tako postupimo po nalogu suda ili nalogu koji je izdao drugi organ vlasti, ili smo obavezani važećim zakonom.

 

 1. Prenos i obrada Vaših podataka o ličnosti van EU/EEZ (ovaj odeljak se odnosi na državljane EU/EEZ)

 

Vaše podatke o ličnosti možemo preneti primaocima koji se nalaze izvan EU/EEZ, odnosno povezanim kompanijama i obrađivačima podataka i takav prenos podataka se odvija pod sledećim merama zaštite:

 

 • Komisija EU je odlučila da treća zemlja u konkretnom slučaju obezbeđuje primereni nivo zaštite;
 • Komisija EU nije odlučila da zemlja u konkretnom slučaju, zbog njenog lokalnog zakonodavstva ili međunarodnih obaveza koje je preuzela, obezbeđuje primereni nivo zaštite, kao što su Republika Srbija, Bosne i Hercegovine ili Sjedinjenih Američkih Država („treće zemlje“). U takvim slučajevima, Organizator će učiniti sve da obezbedi da vaši podaci o ličnosti dobiju primereni nivo zaštite, što uključuje primenu Standardnih ugovornih klauzula koje je odobrila Evropska komisija za prenos u zemlje za koje nisu određene kao zemlje koje pružaju primereni nivo zaštite. Standardne ugovorne klauzule dostupne su na različitim jezicima na linku: http://eur-lek.europa.eu/legal-content/EN/TKST/?kid=1401799946706&uri=CELEKS:32010D0087. Za više informacija u vezi sa primenom Standardnih ugovornih klauzula od strane Organizatora možete nas kontaktirati putem security@comtrade.com.

 

U drugim slučajevima, vaše podatke o ličnosti možemo preneti u treće zemlje na osnovu vašeg izričitog pristanka.

 

 1. Prenos i obrada Vaših podataka o ličnosti van Republike Srbije (ovaj odeljak se odnosi na građane Republike Srbije)

 

Možemo da prenosimo Vaše podatke o ličnosti korisnicima koji se nalaze u drugim državama ili međunarodnim organizacijama, našim povezanim kompanijama i obrađivačima podataka.

 

Takvu obradu i prenošenje podataka štite sledeće mere zaštite:

 

 • prenos podataka o ličnosti bez prethodnog odobrenja je moguć ako država, deo njene teritorije ili jedan ili više sektora određenih delatnosti u toj državi ili međunarodna organizacija u koje treba da se prenesu podaci obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti;
 • smatra se da je primereni nivo zaštite obezbeđen u državama i međunarodnim organizacijama koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno u državama, na delovima njihovih teritorija ili u jednom ili više sektora određenih delatnosti u tim državama ili međunarodnim organizacijama za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite;
 • Vlada Srbije je usvojila Odluku o Listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti a to su države i međunarodne organizacije koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka i države, delovi njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodne organizacije za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite;
 • podaci o ličnosti mogu se preneti u drugu državu, na deo njene teritorije ili u jedan ili više sektora određenih delatnosti u toj državi ili u međunarodnu organizaciju za koju Odlukom o Listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti nije utvrđeno postojanje primerenog nivoa zaštite ako su obezbeđene odgovarajuće mere zaštite podataka i licu na koje se podaci odnose obezbeđena ostvarivost njegovih prava i delotvorna pravna zaštita Standardnim ugovornim klauzulama koje je usvojio i doneo Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Navedenim klauzulama se u celini uređuje pravni odnos između rukovaoca i obrađivača i dostupne su na srpskom jeziku na sledećem linku: https://www.poverenik.rs/en/подзаконски-акти4/3251-одлукa-о-утврђивању-стандардних-уговорних-клаузула.html. Za više informacija o primeni Standardnih ugovornih klauzula Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti možete nas kontaktirati slanjem e-mail-a na adresu security@comtrade.com.

 

U drugim slučajevima, možemo preneti vaše podatke o ličnosti trećim zemljama na osnovu vašeg izričitog pristanka.

 

 1. Vreme čuvanja

 

Čuvamo Vaše podatke o ličnosti samo onoliko koliko je osnovano potrebno da ispunimo svrhe za koje smo ih prikupili ili dobili, ili da bismo ispunili na to primenjive zakonske uslove. Kad je pravni osnov za obradu vaših podataka o ličnosti vaš pristanak, čuvamo ih dok ne povučete pristanak.

 

 1. Minimalni opseg podataka o ličnosti

 

Mi prikupljamo Vaše podatke o ličnosti (ime i prezime, adresa, e-adresa, broj telefona, broj majice, podaci o vašem obrazovanju (srednja škola, fakultet, prosečna ocena), godina studija (tekuća godina) i status studijskih obaveza, znanje i iskustvo, vaša područja znanja i interesovanja, podaci, očekivanja i prethodno učešće na Događaju) da bismo omogućili da učestvujete na Događaju. Kao posledica ako ne pružite potrebne informacije, nećete moći da prisustvujete Događaju.

 

 1. Zaštita i bezbednost

 

Comtrade Solutions Engineering doo Beograd – Novi Beograd preduzima mere predostrožnosti da zaštiti vaše podatke o ličnosti od gubljenja, zloupotrebe i neovlašćenog pristupa, otkrivanja, izmene i uništenja. Preduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacione mere da zaštitimo informacione sisteme na kojima čuvamo vaše podatke o ličnosti, i zahtevamo od naših obrađivača podataka da i oni štite vaše podatke o ličnosti, po ugovornoj osnovi.

 

 1. Vaša prava

 

Osim izvesnih izuzetaka i ograničenja predviđenih važećim propisima, imate pravo da zahtevate pristup vašim podacima o ličnosti, da vaši podaci budu ispravljeni, obrisani ili da ograničite gore navedenu obradu, kao i da uložite prigovor na obradu i na prenos podataka. Takođe imate pravo da se na vas ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po vas ili ta odluka značajno utiče na vaš položaj.

 

Kada vaše podatke o ličnosti obrađujemo na osnovu vašeg pristanka, imate pravo da povučete saglasnost u svako doba, bez uticaja na pravni osnov obrade čije je osnov pristanak pre povlačenja.

 

Ako želite da iskoristite bilo koje od gore navedenih prava ili imate bilo kakvo pitanje o tome, molimo da nas kontaktirate slanjem poruke na adresu:  security@comtrade.com.

 

Takođe imate pravo da uložite žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 

 1. Kolačići

 

Koristimo kolačiće da bismo obezbedili da od našeg vebsajta dobijete maksimum. pomoću kolačića možemo takođe da prikupljamo i informacije o tome kako koristite našu internet stranicu i o vašem ponašanju na internetu. Ta vrsta prikupljenih informacija može da uključuje vaše prethodno odredište, vrstu pretraživača, operativni sistem, korišćeni pretraživač, kao i trajanje vaše posete internet stranici. Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće, molimo vas da pogledate naša Pravila o kolačićima objavljena pri dnu internet stranice.

 

 1. Linkovi ka drugim internet stranicama

 

Internet stranica može da sadrži linkove ka internet stranicama trećih lica. Mi ih ne kontrolišemo, nismo ni u kakvoj vezi sa njima, ne odobravamo takve internet stranice i ne možemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja proiziđe iz sadržaja tih internet stranica. Linkove ka drugim internet stranicama postavljamo samo kao pogodnost i preporučujemo da na ovim  internet stranicama trećih lica pročitate Uslove korišćenja i Pravila o privatnosti.

 

 1. Izmene ovih Pravila o privatnosti

 

Ova Pravila o privatnosti možemo da ažuriramo s vremena na vreme. Ažurirana Pravila o privatnosti postavljaćemo na odgovarajuće internet stranice Comtrade-a ili ćemo vam ih na zahtev slati.

 

 1. Kontakt

 

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa zaštitom vaših podataka o ličnosti ili ako želite da ostvarite svoja zakonska prava, molimo vas da nas kontaktirate koristeći dole navedene podatke za kontakt:

 

Comtrade Solutions Engineering d.o.o. Beograd – Novi Beograd

Savski nasip 7

11070 Beograd

Srbija

telefon: + 381 11 2015555

e-mail:  security@comtrade.com